TagUitkerkse polder

Uitkerkse Polder

Lepelaar

De lepelaar heeft een lengte van ongeveer 80 tot 93 cm. De lepelaar is onmiddellijk herkenbaar aan...

Uitkerkse Polder

Grutto

uitkerke,uitkerkse polder,grutto De grutto is een weidevogel bij uitstek. Het is een lentebode die...