TagLepelaar

Uitkerkse Polder

Lepelaar

De lepelaar heeft een lengte van ongeveer 80 tot 93 cm. De lepelaar is onmiddellijk herkenbaar aan...