Gaspeldoorn

Klik op afbeelding voor groot formaat.

Gaspeldoorn is een vorstgevoelige soort van zwak zure, voedselarme, zandige bodems. Samen met gewone brem groeit ze in extensief begraasde of slechts nu en dan gemaaide, schrale graslanden met opslag van struiken.

Reageer