Onderwerp - Uitkerkse Polder

De Uitkerke Polder is een natuurgebied in de Belgische gemeente Blankenberge, gelegen tussen de kernen van Blankenberge, Wenduine, Nieuwmunster en Zuienkerke. Het gebied is in eigendom en beheer van Natuurpunt. Het gebied is een van de laatste open ruimtes aan de Vlaamse kust en toont hoe de kustpolders er enkele eeuwen geleden uitzagen.

Uitkerkse Polder

Grutto

uitkerke,uitkerkse polder,grutto De grutto is een weidevogel bij uitstek. Het is een lentebode die...