Bonte strandloper

bonte strandloper,bredene

Bonte strandlopers hebben een gevoelige snavelpunt, waarmee ze bodemdiertjes kunnen opsporen. Terwijl ze in ondiep water staan, prikken ze er als een naaimachine mee in de bodem.
Bonte strandlopers zie je vooral langs de kust op zandige en slikkige plekken. In minder grote aantallen kun je ze ook wel in zoetwatergebieden in het binnenland vinden.
Bron: Vleet.be